انجمن گروه موج سازان

نسخه‌ی کامل: حذف رکورد­ها LINQ
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
حذف رکورد از دو عمل حذف و درج کاملاً آسانتر است. برای اینکار کافی است که اطلاعات را از جدول بازیابی کنید و سپس با استفاده از متد ()Remove شئ مربوطه را حذف کنید. در زیر قطعه کدی برای این منظور نوشته شده است.
کد پی‌اچ‌پی:
var person people.People.Where (=> p.IDRole == 1);

people.People.Remove(person);

people.SubmitChanges(); 

در این برنامه اطلاعات فردی که شماره شناسایی وی برابر با 1 می­باشد از پایگاه داده حذف می­شود.

منابع مورد استفاده :

· کتاب "LINQ در C# 2008" تالیف گروه واژه

· Ebook های موجود در سایت PersiaDevelopers