انجمن گروه موج سازان

نسخه‌ی کامل: کد نویس عزیز شما به مبارزه دعوت شده اید!
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.


[عکس: File?id=d7fx5sp_676r2v5wrc9_b]اگر شما هم کد نویس هستید و فکر می کنید توان رقابت در صحنه جهانی را دارید می توانید تبدیل به یک ترولیم شده و وارد مبارزه رو در رو با کد نویسان دیگر شوید. این یک باز ی نیست یک مبارزه بسیار جدی است. با عضویت در سایت ترولیم از شما یک آزمون تعیین سطح برنامه نویسی به عمل می آید و بعد از آن مطابق با سطح خودتان می توانید وارد مبارزه با کد نویسان دیگر شوید. با هر پیروزی رتبه شما افزایش می یابد. البته فعلا زبانهای++ C# ، C و Java برای انتخای موجود است ولی زبانهای دیگر هم به تدریج افزوده خواهد شد. در هر مبارزه قطعاتی از کد در اختیار شما قرار خواهد گرفت که شما باید این قطعات را اصلاح کنید. با این مبارزه ها هر روز به مهارت شما در کد نویسی افزوده خواهد شد. (درگیری، یادگیری)

منبع