انجمن گروه موج سازان

نسخه‌ی کامل: مقایسه دو تصویر از نظر ساختاری (SSim)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
SSim چیست؟
SSim یا Structural similarity متدی جهت مقایسه تشابه دو تصویر هست.
فرض کنید تصویری داریم که حالا روی اون تصویر عملی رو انجام می دهیم، مثلا نویز اضافه می کنیم. حالا با استفاده از این متد محاسبه می کنیم که تصویر چقدر نسبت به تصویر اصلی تفاوت پیدا کرده.

The measure between two windows [عکس: 9dd4e461268c8034f5c8564e155c67a6.png] and [عکس: 415290769594460e2e485922904f345d.png] of common size N×N is:
[عکس: 892fba9fc7caa7b0e8c40f4a4c6feb5f.png]
[عکس: fb714157b374db6523166b1a6f55de6b.png] the average of [عکس: 0a23b9f6eb1e2996867bc4b08879589d.png];
[عکس: 1e6164a6d73617a8b8dda4513e3705f1.png] the average of [عکس: 14b4ad51b0f38ab76613a466c7c1b24e.png];
[عکس: 216c7c47d01bedc388ecee9ceadc4fb7.png] the variance of [عکس: 0a23b9f6eb1e2996867bc4b08879589d.png];
[عکس: 9746a864318209af3a727562d6f4bdaf.png] the variance of [عکس: 14b4ad51b0f38ab76613a466c7c1b24e.png];
[عکس: 151b987d0d01f766252b46975f5e820e.png] the covariance of [عکس: 0a23b9f6eb1e2996867bc4b08879589d.png] and [عکس: 14b4ad51b0f38ab76613a466c7c1b24e.png];
[عکس: fb47bfee712f9c18ad0fb56c925847f7.png], [عکس: 5c1d1af6db783896fff87c26d2babe01.png] two variables to stabilize the division with weak denominator;
[عکس: b1dc21bfe298d9c5408dced55789670b.png] the dynamic range of the pixel-values (typically this is [عکس: 871a7b96ab0aeecdd18dc9c707995a0d.png]);
[عکس: ccd4768dc75a4f0924ef499a3f33d41f.png] and [عکس: 57bfbf08224b216bbf60377192b0ba4b.png] by default.

دانلود فایل متلب که این متد رو پیاده سازی کرده است:
[attachment=191]
پسوورد: http://www.mojsazan.com


نمونه:
[عکس: image003.jpg]
Original, MSE = 0; SSIM = 1


[عکس: image005.jpg]
MSE = 144, SSIM = 0.988


[عکس: image007.jpg]
MSE = 144, SSIM = 0.913
[عکس: image009.jpg]
MSE = 144, SSIM = 0.840


[عکس: image011.jpg]
MSE = 144, SSIM = 0.694


[عکس: image013.jpg]
نمونه اجرا:
کد پی‌اچ‌پی:
>> a=imread('c:\1.tif');
>> 
b=imread('c:\2.tif');

>> [
mssimssim_map] = ssim(ab); 
درنهایت متغیر mssim حاوی نتیجه خواهد بود


منبع1
منبع2
سلام نحوه اجرای این کد چگونه است؟؟
سلام کد ssim چگونه اجرا میشود؟؟؟