انجمن گروه موج سازان

نسخه‌ی کامل: دستور COPY FILE در WIN32
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
برنامه کپی فایل رو در

C++ WIN32

نوشتم اما نمی دونم که چجوری دوتا فایل رو برای اجرای برنامه ایجاد کنم که جواب بده ٰ اگه میشه راهنماییم کنید

کد پی‌اچ‌پی:
#include "stdafx.h"

#include <Windows.h>

#include <tchar.h>

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int _tmain(int argc_TCHARargv[])

{

_tprintf(_T("copy file program\n"));if(
argc !=3){

_tprintf(_T("usage:mycopy file1 file2\n"));return 
1;

}for(
int i=i<argc i++)

_tprintf(_T("%s\n",argv));if(!
CopyFile (argv[1],argv[2],false)){_tprintf(_T("copyfile error:%x\n",getlasterror()));

getch();

return 
2;

}

_tprintf(_T("copy ended successfully\n"));

getch();

return 
0;
میخوام این برنامه رو اجرا بگیرم میشه راجبش بهم توضیح بدید