انجمن گروه موج سازان

نسخه‌ی کامل: فرمانهای ساده لینوکس
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
Simple Linux Commands ,فرمانهای ساده لینوکس

در این بخش به چند فرمان ساده در لینوکس میپردازیم

از فرمانهای زیر برای خروج از حساب کاربری استفاده میشود

#logout
#exit

از فرمانهای زیر برای راه اندازی مجدد سیستم استفاده میشود

#reboot
#init 6

از فرمان زیر برای خاموش کردن سیستم استفاده میشود

#shutdown
#init 0

نمایش تاریخ

#date


Calander نمایش تقویم

#cal

بوسیله فرمان زیر سه ماه قبل , جاری , و بعد را مشاهده میکنیم

#cal -3

بوسیله فرمان زیر 12 را مشاهده میکنیم

#cal -y

12 ماه سال مورد نظر را میتوانیم مشاهده کنید

#cal 2005

يکي از خصوصيات جالب لينوکس استفاده ازفرمان کمک مي باشد.بوسيله فرمانهاي زير ميتوانيم درباره فرمان مورد نظرمان اطلاعات کاملي کسب کنيم

#man date
#info date
#date --help
#whatis cal

man به معني manual ميباشد و info به معنی informationاز فرمان cd که به معني change directory ميباشد براي رفتن به يک دايرکتوري مورد نظر ميتوانيم استفاده کنيم

#cd /bin
[root@localhost /bin]#از فرمان ls که به معنی lists ميباشد محتويات بک دايرکتوري يا فولدر استفاده میکنيم

#ls

مشاهده محتويات يک دايرکتوري با جزئيات کامل آن مثل زمان ساخت permission... را با فرمان زیر تشخیص میدهیم

#ls -l

ll که به معني long list ميباشد همان کار فرمان ls -l را انجام ميدهد

#ll

از فرمان زیر برای دیدن فایلهای مخفی استفاده میشود

#ls -a


با فرمانهاي زير ميتوانيم صفحه نمايش را پاک کنيم

#clear و يا ctrl+lاز فرمان history براي نمايش فرمانهاي اجرا شده استفاده ميتوان استفاده کرد

#history

از اين فرمان به منظور پاک کردن فرمانهاي اجرا شده قبل استفاده ميشود

#history -c

براي نمايش فرمانهاي اجرا شده استفاده ميشود اما نميتوانيم از دکمه هاي اشاره براي بالا و پايين کردن فرمانها استفاده کرد

#history |more

همان کار فرمان بالا را انجام ميدهد با اين توافت که از دکمه هاي اشاره ميتوانيم استفاده کنيم

#history |less


فرمان های لینوکس cal date mkdir cp mv rm tty logname

توجه داشته باشید که میتوانیم بصورت همزمان چند فرمان جداگانه را در یک خط بوسیله ; اجرا کنیم بطور مثال ابتدا فرمان calander و سپس date اجرا میشود

#cal;dateاز فرمان زیر برای نمایش اسم login استفاده میشود

#lognameبوسیله فرمان زیر نام کاربران وارد شده در سیستم نشان داده میشود

#who
#who am i


بوسیله فرمان زیر میتوانیم تشخیص دهیم کاربر در کدام ترمینال در حال فعالیت میباشد

#ttyاز فرمان mkdir-making directory برای ساختن دایرکتوری استفاده میشود

#mkdir subnetاز فرمان rmdir-removing directory برای پاک کردن دایرکتوری استفاده میکنیم

#rmdir subnetاز فرمان cp به منظور کپی کردن یک فایل فولدر و یا دایرکتوری استفاده میشود

#cp source distanationاز فرمان mv به منظور move کردن یک فایل فولدر و یا دایرکتوری استفاده میشود
توجه داشته باشید از فرمان mv همچنین میتوانیم به منظور تغییر نام rename فایل فولدر و یا دایرکتوری استفاده میشود

#mv source distanation

فرمان زیر به منظور پاک کردن delete کرذن یک فایل استفاده میشود
پارامتر rf به معنی recursive force میباشد که در صورت استفاده از این پارامتر سئوالی به منظور تائید مجدد جهت اطمینان از پاک کردن فایل نمیشود

#rm -rf subnet


منبع www.subnet.ir