انجمن گروه موج سازان

نسخه‌ی کامل: زبان‌های اعلانی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
در علوم رایانه ای(computer science)زبانهای اعلانی(declarative languages) از جمله زبانهای بر نامه سازی رایانه هستند که در آنها منطق محاسبات بدون شرح چگونگی انجام آنها بیان شده‌است.برنامه‌های اعلانی تلاش می‌کنند تا با توصیف عملیات مورد نیاز برنامه‌ها بجای توضیح چگونگی انجام عملیات، تاثیرات جانبی (side effects) درون برنامه‌ها را کاهش و یا به کل ازمیان بردارند که از لحاظ اولویت‌های عملیاتی در تناقض کامل با زبان‌های دستوری (imperetive languages) میباشند.زبانهای دستوری زبان‌هایی هستند که عملیات تحلیلی را برحسب عباراتی که در وضعیت برنامه‌ها تغییراتی ایجاد می‌کنند، شرح می‌دهند حال آنکه زبانهای اعلانی برنامه هارابه عنوان اصول منطق محاسباتی و محاسبات را کسورات و اجزای کوچک درون فضای آن منطق می‌بینند.از آنجا که این زبان می‌تواند تا حد چشمگیری نوشتن برنامه‌های موازی (parallel programs)را آسان و ساده کند توانسته توجه زیادی را به خود معطوف سازد.
زبانهای معمول اعلانی شامل logic programming,regular expressions,functional programming , می‌شوند.‎

تعریف
زبان هاو یا برنامه‌های اعلانی معمولا به روشهای گوناگونی معرفی می‌شوند:‎
• هر سبک برنامه ریزی، که دستوری نباشد.
• هر برنامه‌ای که توضیح دهد چه عملیاتی مورد نیاز است و نه اینکه به توصیف چگونگی انجام آن عملیات بپردازد.
• هر نوع برنامه‌ای که عاری از هر گونه تآثیرات جانبی (side effects) باشد.
• هر زبانی که در مطابقت کامل و واضح با منطق ریاضیات باشد.

زبان اعلانی را می‌توان به منزله چتری فرض کرد که شامل چند نمونه ساختار برنامه نویسی معروف می‌باشد:‎
• برنامه‌های کاربردی(functional programming)
ابن نوع برنامه‌ها، برنامه‌هایی هستند که با محاسبات و تحلیلات به مانند ارزیابی توابع ریاضیاتی رفتار می‌کنند و از داده‌های توضیحی(state)و بی ثبات(mutable) دوری می‌کنند. و بر خلاف برنامه‌های دستوری که به تغییرات وضعیت درون برنامه‌ها تاکید دارند به کاربرد توابع تآکید می‌کنند.از جملهٔ این قبیل برنامه‌ها می‌توان به lips,APL اشاره کرد که بعد‌ها نمونه‌های پیشرفته آن مانند Schemایجاد شد.
• برنامه‌های منطق(logic programming)
این نوع زبان خود به سه دسته برنامه‌های قیدی(constraint programming)، برنامه‌های تحلیل داده(data flow programs)و برنامه‌های (domain specific) تقسیم می‌شود. برنامه ریزی منطق به عنوان یک سطح وسیع استفاده از منطق ریاضیات می‌باشد که در زمینه‌های تحلیل و محاسبات کامپیوتری، اثبات تئوریهای علمی، ایجاد مدل و حل مسائل، از این نوع ساختار برنامه ریزی استفاده می‌شود.زبانهایی چون svg,html,xsltاز نمونه زبانهای منطق به شمار می‌آیند.

پیوند به بیرون
DECLARATIVE LANGUAGES

منبع