انجمن گروه موج سازان

نسخه‌ی کامل: مشکل روت کردون دو ای پی بر روی هم در ویندوز سرور
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
یک سروربا ویندوز سرور ودو کارت شبکه داریم.
بر روی کارت شبکه اول اینترنت با مشخصات زیر هست :
net (Local Area Connection 2):
IP: 130.185.76.108
mask: 255.255.255.0
DG: 130.185.76.254
بر روی کارت شبکه دوم اینترانت با مشخصات زیر رو داریم :
Lan (Local Area connection 3):
IP: 10.201.2.221
mask: 255.255.255.224
DG: 10.201.2.193
خوب: بر روی این سرور ویندوزی RRAS راه اندازی شده و به nttac متصل شده و کاربر براحتی با کانکشنی که بهش دادیم با ای پی 10.201.2.221 به سرور متصل میشود.
مشکلی که داریم اینه که کاربر بلافاصله بعد از اتصال *** ارتباطش با اینترنت قطع میشود. در صورتی که ما باید بعد از اتصال *** اینترنت رو هم از سرورمون به کاربر بدهیم.
الزاما نباید تغییری در سیستم کاربر انجام شود و هر گونه تغییر باید بر روی سرور باشد.
ما میخواهیم بعد از اتصال *** همچنان اینترنت برقرار و اگر در سایتهایی نظیر http://www.iplocationfinder.com ،ای پی فعلی خود را درخواست کردیم به ما ای پی 130.185.76.108 را نمایش بدهد.