انجمن گروه موج سازان

نسخه‌ی کامل: آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب- فصل دوم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
« شناسایی نوع تصویر در متلب »

تابع ()isbw

هدف:
بازگرداندن نتیجه درست برای تصویر باینری

نحوه استفاده:
1.اگر A یک تصویر باینری است، مقدار 1 را بازمی گرداند و در غیر این صورت 0.
کد پی‌اچ‌پی:
flag isbw(A
 

آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب-فصل دوم
رمز فایل: behsanandish.com

مشاهده آموزش کامل توابع اولیه پردازش تصویر در متلب در آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب- فصل دوم 
تابع ()isrgb

هدف:
بازگرداندن نتیجه درست برای تصویر RGB

نحوه استفاده:
1.اگر A یک تصویر رنگ واقعی RGB است، مقدار 1 را بازمی گرداند و در غیر این صورت 0.

کد پی‌اچ‌پی:
[php]
flag isrgb(A)
[/
php


آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب-فصل دوم
رمز فایل: behsanandish.com

مشاهده آموزش کامل توابع اولیه پردازش تصویر در متلب در آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب- فصل دوم