کدام زبان را برای کار در هر زمینه ای می پسندید ؟ (دلیل را ذکر نمایید)
سی شارپ
50.00%
digicom
1 50.00%
جاوا
0%
0 0%
پایتون
50.00%
علیرضا حر
1 50.00%
مجموع: 2 رای 100%