انجمن گروه موج سازان
نصب Putty در لینوکس - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گروه موج سازان (http://www.mojsazan.com/forum)
+-- انجمن: لینوکس و سیستم های متن باز (http://www.mojsazan.com/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- انجمن: لینوکس (عمومی) (http://www.mojsazan.com/forum/forumdisplay.php?fid=25)
+--- موضوع: نصب Putty در لینوکس (/showthread.php?tid=1863)نصب Putty در لینوکس - مهرداد عباسی - 11-28-2011

ابزار پوتی Putty فکر کنم آشنای همه دوستان است

به خاطر استفاده راحت از این نرم افزار خیلی از دوستان در لینوکس تمایل دارند به جای SSh از Putty استفاده کنند

برای استفاده کافی است از دستور زیر استفاده کنید
موفق باشی

asp-get install putty


This is the Unix port of the popular Windows ssh client, PuTTY. It supports
flexible terminal setup, mid-session reconfiguration using Ctrl-rightclick,
multiple X11 authentication protocols, and various other interesting things
not provided by ssh in an xterm.