انجمن گروه موج سازان
کتاب Regular Expression آموزش - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گروه موج سازان (http://www.mojsazan.com/forum)
+-- انجمن: برنامه نویسی تخصصی (http://www.mojsazan.com/forum/forumdisplay.php?fid=31)
+--- انجمن: Regular Expression RegEX (http://www.mojsazan.com/forum/forumdisplay.php?fid=47)
+--- موضوع: کتاب Regular Expression آموزش (/showthread.php?tid=1962)کتاب Regular Expression آموزش - مهرداد عباسی - 01-04-2012

دانلود کتاب آموزشی
لینک دانلود

http://aqlinux.ir/files/regex.pdf