انجمن گروه موج سازان
تنظیمات بسته های دانلود شده در مسیر var/cash/apt/arshive - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گروه موج سازان (http://www.mojsazan.com/forum)
+-- انجمن: لینوکس و سیستم های متن باز (http://www.mojsazan.com/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- انجمن: لینوکس (عمومی) (http://www.mojsazan.com/forum/forumdisplay.php?fid=25)
+--- موضوع: تنظیمات بسته های دانلود شده در مسیر var/cash/apt/arshive (/showthread.php?tid=2120)تنظیمات بسته های دانلود شده در مسیر var/cash/apt/arshive - مهرداد عباسی - 03-01-2012

بسته های که دانلود میکنید در مسیر var/cash/apt/arshive که بستگی به تنظیمات ماهی یک با و تا حجم ۵۰۰ مگ نگهداری میشود

برای تنظیمات کافی است

فایل etc/apt/apt.conf.d/20archive/ رو ویرایش کنید و بعد مقدار MaxAge و ... را به یک عدد دلخواه تغییر بدید...