انجمن گروه موج سازان
شروع برنامه نویسی در Linux - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گروه موج سازان (http://www.mojsazan.com/forum)
+-- انجمن: لینوکس و سیستم های متن باز (http://www.mojsazan.com/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- انجمن: لینوکس (عمومی) (http://www.mojsazan.com/forum/forumdisplay.php?fid=25)
+--- موضوع: شروع برنامه نویسی در Linux (/showthread.php?tid=279)شروع برنامه نویسی در Linux - مهرداد عباسی - 03-24-2010

Getting Started GTK

شروع برنامه نویسی در linux