رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مجموعه مقالات سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
#1
سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
مکان برگزاری : دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری : اسفند ماه 1383
دبیر کنفرانس : دکتر سلطانیان زاده

جلد اول:
شامل مقالات فارسی:(دانلود)
توسعه سيستم هاي طبقه بندي کننده چند گانه بمنظور طبقه بندي داده هاي سنجش از دوري

در فتوگرامتري برد کوتاه CMOS تصحيح هندسي و راديو متريکي تصاويرسنجنده رقومي غير متريک از نوع

الگوريتم فازي براي طبقه بندي تصاوير پردازش شده تركهاي سطح راه

بازيابي تصوير نامه هاي اداري بر اساس شكل كلي كلمات

بازيابي تصاوير با پرسش تصويري به کمک هيستوگرام هاي رنگي و تعداد زواياي خطوط راست

بازيابي تصاوير jpeg بر پايه محتوا

يک معيار شباهت جديد براي روش همبسته نگار موجک دربازيابي تصاوير و بهينه سازي آن با استفاده ازالگوريتم هاي ژنتيکي

مدل سطوح همتراز باند باريک براي ناحيه بندي تصاوير قلبي

مقايسه چند روش مختلف تقطيع براي شناسايي اسپرم ها در تصاوير ميکروسکوپي

يک روش جديد براي خوشه بندي با استفاده از بافت داده ها

ارائه يک روش ساختاري جديد مبتني بر قطعه بندي تصوير نازک شده براي شناسايي اعداد دست نويس فارسي/عربي

بازشناسي برخط حروف مجزاي فارسي با شبکه عصبي

يک روش ساختاري براي شناسايي حروف و ارقام دست نويس فارسي

بازشناسي رايانه اي دست نوشته هاي فارسي

شناسايي حروف و اعداد گسسته دستنويس فارسي مبتني بر شبکه عصبي توابع پايه شعاعي و ويژگيهاي فركتالي

کاربرد ترکيب طبقه بندها در بازشناسي ارقام دستنويس فارسي

انيميشن گفتار توسط مدل فرم پذير لب

استخراج پوسته قابل ديد سه بعدي با روش مبتني بر حجم جهت استفاده در سيستم کنفرانس از راه دور

الگوريتم جديد کاليبراسيون خودکار در اسکنرهاي نوري سه بعدي

استخراج لبه در تصاوير بر اساس مدل عملکرد شبکيه چشم در تنظيم وسعت ميدان دريافت سلولهاي دو قطبي

کاربرد اتوماتاي يادگير سلولي در پردازش تصاوير: يافتن لبه

افزايش کارايي الگوريتم‌ هاي تشخيص لبه از طريق برقراري روابط پشتيباني بين لبه‌ها

ارائه روشي براي کاهش نويز تصاوير ويدئويي

3DUS Lab جداسازي نيمه اتوماتيک و نمايش سه بعدي تصاويرآلتراسوند توسط بسته نرم افزاري

طراحي و ساخت يك پردازشگر هايبريد نوري براي پردازش تصاوير

ارائه روشي براي تعيين تعداد و موقعيت بازيکنان از روي تصاوير مسابقات فوتبال

تشخيص مستقيم اختلاف سطح با استفاده از يک رشته تصوير

سيستم بينايي استريو براي هدايت ربات در کاربردهاي صنعتي

شناسايي و مكان يابي اجسام در يك ربات متحرك بينا: راهكاري سريع و كارا

تاثير بهسازي و پالايش روي استخراج ويژگيهاي اثر انگشت

گروه بندي خودکار اثر انگشت با استفاده از نظريه گراف

طبقه بندي تصاوير اثر انگشت با شبکه هاي عصبي

روشي خودکار براي شناسايي هويت فرد با استفاده از پارامترهاي استاتيک بدن در راه‌رفتن

فشرده سازي تطبيقي تصاوير با استفاده از شبکه هاي عصبي

فشرده سازي تصاوير ديجيتال به روش ترکيب موجک و تبديل بسته موجک

شامل مقالات انگلیسی:(دانلود)
Potential Evaluation of Different Data Fusion Techniques in Remote

Novel Method for Unsupervised Fuzzy Change Detection in Multispectral Remotely Sensed Images

An HMM Model with a Recurrent Kernel in High Dimensional Space Applied to Vehicle Trajectory Recognition

Modeling the Behavior of Drivers

Modification of Mammography Slides (Mammograms) for Detection and Early Diagnosis of Breast Cancer Using Wavelet Techniques and Neural Networks

Electrical permittivity shape identification using electrical capacitance tomography data and level set formulation

Segmentation of Handwritten Numeral Strings in Farsi and English Languages

Applying the logistic regression model to predict the carotid artery stenosis using the sequential color Doppler ultrasound image processing

Acoustic Images Based on Hartley Two-dimensional Root Cepstrum Analysis for Speech Recognition

Fuzzy Thinning in 3-D Laser Scanning Structured Light

A Method of 3D Measurement for Rapid Prototyping Manufacture Based on Image Sequence

A Novel Color Image Compression Method Using Eigen Images

Image Compression Using Genetic Algorithms and Non-uniform Sampling and Interpolation
[عکس: matlabOpencv.gif]

« کلاس های آموزش پردازش تصویر با نرم افزار متلب »

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130130252 تماس حاصل فرمائید.


«جهت مشاهده سرفصل این دوره کلیک نمایید»
پاسخ
سپاس شده توسط
#2
سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
مکان برگزاری : دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری : اسفند ماه 1383
دبیر کنفرانس : دکتر سلطانیان زاده

جلد دوم:
شامل مقالات فارسی:(دانلود)

بهبود و تعميم روش دمپستر- شفر براي ادغام تصميم در سيستم هاي تصوير برداري چند گانه

حذف نويزتصوير با روش آستانه يابي موجک بر اساس خوشه بندي فازي

درحضور نويز فراکتالي با استفاده از تبديل موجکTrendتخمين غير پارامتري

جهت ارزيابي روشها fMRIدر خوشه بندی نگاشت پارامتري آماري ايجاد شده توسط روشهاي مختلف تحليل

درجه بندي خودکار تصاوير آسيب شناسي پروستات با استفاده از آناليز بافت در تصاوير

بهبود کيفيت تصاوير ديجيتال راديوگرافي با روش هاي مبتني بر تبديل موجک و تبديل THوBH

ارتقاي کيفيت تصاوير ديجيتال پزشکي با استفاده از الگوريتم رتينکس چند مقياسي اصلاح شده

نهان نگاري تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل موجک گسسته و تجزيه مقادير تکين

يک تکنيک ترکيبي براي واترماركينگ و استانوگرافي در تصاوير پزشکي

روشي جديد براي واترمارکينگ کور تصاوير باينري

رديابي هدف در تصاوير مادون قرمز با استفاده از فيلتر کالمن

الگوريتم سريع دررديابي، بر مبناي جستجوي قالب هدف درراستاي تخمين زده شده از حرکت هدف

آشکارسازي اهداف در تصاوير مادون قرمز با استفاده از ويولت و فيلتر گابور

آشكارسازي هيجانات چهره با استفاده از چهره هاي ويژه و ماشين هاي بردار پشتيبان فازي

کشف چهره در تصاوير رنگي با استفاده از ويژگي رنگ پوست

مقايسه شناسايي چهره با استفاده از الگوريتم هاي RBFوHMM

روش پيشنهادي جستجوي چشم در تصوير چهره

ارائه يک ساختار پارامتري جديد جهت پياده سازي تبديل موجک دو بعدي بر رويFPGA

بکارگيري روش Line-Stripe درطراحي تراشهRange-Finder

استفاده از ماشين بينايي جهت جداسازي علفهاي هرز از محصول اصلي بمنظور استفاده در دستگاه وجين كن خودكار

تخمين ميزان محصول برنج با استفاده از تصاوير ماهواره IRS-1D

تصويربرداري سه‌طرفه از دانه‌هاي ريز در سقوط آزاد و استفاده از آن در نمونه نيمه‌صنعتي دستگاه درجه‌بندي پسته

ترکيب گابور: يک روش جديد بازتوليدي براي تشخيص عيوب در بافتها

طراحي فيلتر بانک به منظور استخراج ويژگيهاي تصاوير بافتي

طراحي سيستم هاي کنترل مورد-پايه با بهره گيري از روش هاي شناسايي الگو

روشي نوين براي شناسايي الگو به صورت گسترده درشبکه هاي سنسوري بي سيم

بخش بندي بافت هاي مغزي از تصاوير ام-آر-به کمک مدل ترکيبي گوسي

(Interactive)بخش بندي خودکار ساختارهاي مغزي در تصاوير تشديد مغناطيسي بوسيله کانتورهاي متعامل مبتني بر اسکلت مياني

با استفاده از روش مش فعال MRIرديابي تغيير شکل و حرکت قلب در دنباله تصاوير

مبتني بر مدل هاي ديناميک MRجداسازي هسته قرمز از روي تصاوير

شامل مقالات انگلیسی:(دانلود)
Image Restoration Using Two Dimensional Fast Euclidean Direction Search Based Adaptive Algorithm

A Two Dimensional Complementary Noise Reduction System for Television Signals

Exploring Relationship between fMRI and MEG Using a New Model

Wavelet Transform Denoising for fMRI Analysis

Restoration of Dental Radiograms

Multiresolution Image Adaptive Watermarking Using Substitution Modulation

Error concealment for INTER frames in standard video codec

A Comparative Study on Geometric and Holistic Representations for Facial Expression Recognition

High Speed Motion Estimation Using Stream Processing

Binarization and Thinning of Fingerprint Images by Pipelining

Development of an Image Processing System for Semi-automated Nuclear Track Counting Applied to Etched Tracks Dosimetry

Vision Based Fruit Inspection Using Independent Component Analysis

A Novel GA-Based Method for n-Dimensional Point Pattern Matching

Novel Feature Extraction Method Based On Wavelet Representations In Image Processing

An Object-Based, Multiresolution Approach for Coding of MRI Data
[عکس: matlabOpencv.gif]

« کلاس های آموزش پردازش تصویر با نرم افزار متلب »

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130130252 تماس حاصل فرمائید.


«جهت مشاهده سرفصل این دوره کلیک نمایید»
پاسخ
سپاس شده توسط


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اشتراک و مقاله های درخواستی پردازش تصویر مهرداد عباسی 17 26,511 11-19-2014, 04:06 PM
آخرین ارسال: p.khadivar
  کمک برای ارائه با موضوع فشرده سازی تصویر با شبکه های عصبی vahidjavani 0 2,870 05-08-2014, 05:21 PM
آخرین ارسال: vahidjavani
  مجموعه مقالات دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران مهدی ابراهیمی 2 7,875 01-04-2014, 12:02 AM
آخرین ارسال: مهدی ابراهیمی
  درخواست مقاله پردازش تصاویر سیاه و سفید و رنگی sajjad 3 8,061 10-30-2013, 05:43 PM
آخرین ارسال: mzolfaghari
  مقاله پردازش تصویر برای شبیه سازی در متلب barney 2 5,516 10-10-2013, 04:37 AM
آخرین ارسال: barney
  طراحی و ساخت یک سیستم جهت یاب خورشیدي مبتنی بر پردازش تصویر مهدی ابراهیمی 0 3,342 05-27-2013, 12:30 AM
آخرین ارسال: مهدی ابراهیمی
  تعيين نقطه ظهور رسوب آسفالتن با استفاده از روش پردازش تصوير مهدی ابراهیمی 0 3,143 05-27-2013, 12:30 AM
آخرین ارسال: مهدی ابراهیمی
  درخواست مقاله در زمینه پردازش تصویر hediehsogol 4 9,329 01-20-2013, 06:09 PM
آخرین ارسال: raha_hakhamanesh
Lightbulb فراخوان عمومی نوشتن مقالات ISI در زمینه پردازش تصویر arshad2010 10 15,371 01-06-2013, 12:41 AM
آخرین ارسال: rezashahi
Information مجموعه مقالات اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران مهدی ابراهیمی 1 7,278 02-12-2012, 03:27 PM
آخرین ارسال: مهدی ابراهیمی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان