رتبه موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
pixel values
#1
سلام. چطور می‌تونم به pixel values دسترسی‌ داشته باشم؟
پاسخ
سپاس شده توسط
#2
سلام
Accessing image elements
 • Assume that you need to access the [عکس: img3.png]-th channel of the pixel at the [عکس: img4.png]-row and [عکس: img5.png]-th column. The row index [عکس: img4.png] is in the range [عکس: img6.png]. The column index [عکس: img5.png] is in the range [عکس: img7.png]. The channel index [عکس: img3.png] is in the range [عکس: img8.png]. • Indirect access: (General, but inefficient, access to any type image)
  • For a single-channel byte image:

   کد:
   IplImage* img=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,1);
   CvScalar s;
   s=cvGet2D(img,i,j); // get the (i,j) pixel value
   printf("intensity=%f\n",s.val[0]);
   s.val[0]=111;
   cvSet2D(img,i,j,s); // set the (i,j) pixel value  • For a multi-channel float (or byte) image:

   کد:
   IplImage* img=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_32F,3);
   CvScalar s;
   s=cvGet2D(img,i,j); // get the (i,j) pixel value
   printf("B=%f, G=%f, R=%f\n",s.val[0],s.val[1],s.val[2]);
   s.val[0]=111;
   s.val[1]=111;
   s.val[2]=111;
   cvSet2D(img,i,j,s); // set the (i,j) pixel value

 • Direct access: (Efficient access, but error prone)
  • For a single-channel byte image:

   کد:
   IplImage* img=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,1);
   ((uchar *)(img->imageData + i*img->widthStep))[j]=111;  • For a multi-channel byte image:

   کد:
   IplImage* img=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,3);
   ((uchar *)(img->imageData + i*img->widthStep))[j*img->nChannels + 0]=111; // B
   ((uchar *)(img->imageData + i*img->widthStep))[j*img->nChannels + 1]=112; // G
   ((uchar *)(img->imageData + i*img->widthStep))[j*img->nChannels + 2]=113; // R  • For a multi-channel float image:

   کد:
   IplImage* img=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_32F,3);
   ((float *)(img->imageData + i*img->widthStep))[j*img->nChannels + 0]=111; // B
   ((float *)(img->imageData + i*img->widthStep))[j*img->nChannels + 1]=112; // G
   ((float *)(img->imageData + i*img->widthStep))[j*img->nChannels + 2]=113; // R

 • Direct access using a pointer: (Simplified and efficient access under limiting assumptions)
  • For a single-channel byte image:

   کد:
   IplImage* img  = cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,1);
   int height     = img->height;
   int width      = img->width;
   int step       = img->widthStep/sizeof(uchar);
   uchar* data    = (uchar *)img->imageData;
   data[i*step+j] = 111;  • For a multi-channel byte image:

   کد:
   IplImage* img  = cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,3);
   int height     = img->height;
   int width      = img->width;
   int step       = img->widthStep/sizeof(uchar);
   int channels   = img->nChannels;
   uchar* data    = (uchar *)img->imageData;
   data[i*step+j*channels+k] = 111;  • For a multi-channel float image (assuming a 4-byte alignment):

   کد:
   IplImage* img  = cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_32F,3);
   int height     = img->height;
   int width      = img->width;
   int step       = img->widthStep/sizeof(float);
   int channels   = img->nChannels;
   float * data    = (float *)img->imageData;
   data[i*step+j*channels+k] = 111;


 • Direct access using a c++ wrapper: (Simple and efficient access)
  • Define a c++ wrapper for single-channel byte images, multi-channel byte images, and multi-channel float images:

   کد:
   template<class T> class Image
   {
    private:
    IplImage* imgp;
    public:
    Image(IplImage* img=0) {imgp=img;}
    ~Image(){imgp=0;}
    void operator=(IplImage* img) {imgp=img;}
    inline T* operator[](const int rowIndx) {
      return ((T *)(imgp->imageData + rowIndx*imgp->widthStep));}
   };

   typedef struct{
    unsigned char b,g,r;
   } RgbPixel;

   typedef struct{
    float b,g,r;
   } RgbPixelFloat;

   typedef Image<RgbPixel>       RgbImage;
   typedef Image<RgbPixelFloat>  RgbImageFloat;
   typedef Image<unsigned char>  BwImage;
   typedef Image<float>          BwImageFloat;  • For a single-channel byte image:

   کد:
   IplImage* img=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,1);
   BwImage imgA(img);
   imgA[i][j] = 111;


  • For a multi-channel byte image:

   کد:
   IplImage* img=cvCreateImage(cvSize(640,480),IPL_DEPTH_8U,3);
   RgbImage  imgA(img);
   imgA[i][j].b = 111;
   imgA[i][j].g = 111;
   imgA[i][j].r = 111;


[عکس: matlabOpencv.gif]

« کلاس های آموزش پردازش تصویر با نرم افزار متلب »

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130130252 تماس حاصل فرمائید.


«جهت مشاهده سرفصل این دوره کلیک نمایید»
پاسخ
سپاس شده توسط


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان