رتبه موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
تمرین ارزیابی برنامه کسب و کار
#1
هر برنامه کسب و کار ده جزء دارد. هنگام تهیه برنامه کسب و کار باید هریک را ارزیابی کنید. در ارزیابی برنامه کسب و کار صادق باشید، زیرا هدف از آن پیشرفت شرکت و در نتیجه موفقیت بیشتر است. برای مثال،‌ اگر هدف شما به دست آوردن سرمایه خارجی است، باید کل برنامه کسب و کار پروژه اقتصادی را انجام دهید.
ارزیابیروش: توضیح کوتاه هریک از اجزا به شما در نوشتن برنامه کسب و کار کمک می‌کند. پس از آنکه برنامه کسب و کار مربوط به هر جزء را نوشتید،‌ با کمک شکل زیر آن را ارزیابی کنید:
۵
۴
۳
۲
۱
ضعیف
نسبتاً خوب
خوب
بسیارخوب
عالی
فاقد نوشته‌جات
چند مورد معدود پوشش داده شده است ولی با جزئیات بسیار اندک
برخی موارد با جزئیات پوشش داده شده است ولی موارد دیگر خیر
اکثر موارد با جزئیات پوشش داده شده است ولی امکان بهتر کردن آنها هست
کامل در تمام موارد
اجزای ده‌گانه برنامه کسب و کار1- خلاصه اجرایی: این بخش مهم‌ترین بخش برنامه کسب و کار است، چون در این بخش باید سرمایه‌گذار را به خواندن کل برنامه کسب و کار ترغیب کنید. در کمتر از سه صفحه، باید قسمت‌های مهم برنامه را به طور خلاصه توضیح دهید. این موضوع به این معناست که مواد مهم زیر، باید در این بخش برنامه کسب و کار توضیح داده شوند.خلاصه اجرایی باید متکی به خودش باشد، خلاصه اجرایی مقدمه‌ای برای ادامه برنامه کسب و کار نیست، بلکه بحث می‌کند که چه کسانی خدمت یا محصول را می‌خرند، چه چیزی محصول یا خدمت شما را منحصر به فرد می‌کند، و در آینده چگونه می‌خواهید آن را گسترش دهید. از آنجا که این بخش خلاصه کل برنامه کسب و کار است، بهتر است به عنوان آخرین بخش برنامه کسب و کار تهیه شود.این جزء را ارزیابی کنید:
۵
۴
۳
۲
۱
ضعیف
نسبتاً خوب
خوب
بسیارخوب
عالی
2- توصیف شرکت: این بخش شامل اطلاعات اولیه صنعت، تاریخچه شرکت، تعریف کلی خدمت یا محصول و اهداف شرکت است. در تعریف خدمت یا محصول، باید به کیفیت منحصر به فرد محصول و ارزش آن برای مشتری، پرداخته شود. اهداف کوتاه مدت و بلندمدت شرکت نیز باید ذکر شود. در این بخش باید دقیقاً توضیح دهید که به چه اهدافی در فروش، سهم بازار و سود می‌خواهید دست یابید.
اجزای کلیدی
آیا پاسخ کامل است؟
آیا پاسخ روشن است؟
آیا این مورد را در برنامه خود گنجانده‌اید؟
الف. تجارت شما از چه نوعی است؟ب. چه خدمات یا محصولاتی را خواهید فروخت؟پ. چرا تصور می‌کنید که موفق خواهید بود؟ت. توان رشد آن چقدر است؟ث. منحصر به فردی آن چگونه است؟این جزء را ارزیابی کنید:
۵
۴
۳
۲
۱
ضعیف
نسبتاً خوب
خوب
بسیار خوب
عالی
3- بازاریابی: در بخش بازاریابی دو بحث عمده و مهم وجود دارد. بحث اول تحقیق و تحلیل است. در اینجا باید توضیح دهید که چه کسانی محصول یا خدمت شما را خریداری می‌کنند. به عبارت دیگر بازار هدف را مشخص کنید. اندازه و گرایش‌های بازار را مشخص کنید و سهم شرکت خود را در این بازار تخمین بزنید. ذکر دلایل پیش‌بینی فروش خود را فراموش نکنید. برای مثال اگر نمودارهای شما براساس یک سری اطلاعات پژوهش‌های بازاریابی منتشره تهیه شده است، حتماً نام منبع را ذکر کنید. حداکثر تلاش خود را بکنید که پیش‌بینی‌های شما تا حد امکان نزدیک به واقعیت و قابل باور باشد. ریزترین اطلاعات در مورد رقبای خود را شرح دهید و در مورد هریک از نقاط ضعف و قوت آنها توضیح دهید و سپس دلایل برتری خود نسبت به رقبا را بیان کنید. بخش دوم، برنامه بازاریابی است. این بخش مهم شامل را**ار بازار، توزیع و فروش، قیمت‌گذاری، تبلیغات، ارتقاء و تلاش برای آگاه سازی عمومی است. همچنین توضیح دهید که را**ار قیمت‌گذاری شما چگونه به سوددهی منتهی می‌شود. برنامه‌های بازاریابی خود را شامل تخمین هزینه‌ها برای معتبر کردن را**ار پیشنهادی خود، بیان کنید.ارزیابی برنامه کسب و کار: ارزیابی کامل هر یک از اجزا
اجزای کلیدی
آیا پاسخ کامل است؟
آیا پاسخ روشن است؟
آیا این مورد را در برنامه خود گنجانده‌اید؟
الف. مشتریان شما چه کسانی خواهند بود؟ (بازار هدف)ب. اندازه بازار چقدر است؟ (تعداد مشتریان)پ. رقبای شما چه کسانی خواهند بود؟ت. تجارت آنها چگونه رونق می‌یابد؟ث. شما چگونه فروش را رونق می‌دهید؟ج. چه سهمی از بازار می‌خواهید؟چ. آیا را**ار قیمت‌گذاری دارید؟ح. از چه را**ار تبلیغاتی و ارتقایی استفاده می‌کنید؟این جزء را ارزیابی کنید:
۵
۴
۳
۲
۱
ضعیف
نسبتاً خوب
خوب
بسیار خوب
عالی
4- محل: در این بخش شما در مورد محل و مزایای آن توضیح می‌دهید. ناحیه بندی، مالیاتها، دسترسی به حمل و نقل و نزدیکی به منابع را نیز در این بخش توضیح می‌دهید.
اجزای کلیدی
آیا پاسخ کامل است؟
آیا پاسخ روشن است؟
آیا این مورد را در برنامه خود گنجانده‌اید؟
الف. آیا محل خاصی را مشخص کرده‌اید؟ب. آیا مزایای این محل را در نظر گرفته‌اید؟پ. آیا ملاحظات مالیاتی منطقه‌ای خاصی وجود دارد؟ت. آیا در این مکان به حمل و نقل نزدیکی دسترسی دارید؟ت. چقدر به کارمندان خود خواهید پرداخت و چه مزایایی به آنها خواهید داد؟ث. آیا منابع شما در مکانهای مناسبی قرار دارند؟این جزء را ارزیابی کنید:
۵
۴
۳
۲
۱
ضعیف
نسبتاً خوب
خوب
بسیار خوب
عالی
5- مدیریت: این بخش را با معرفی اعضای تیم مدیریت و خصوصیات منحصر به فرد هریک آغاز کنید و طرح‌های تأمین آنها (شامل حقوقها، قراردادهای اشتغال، طرح‌های خرید سهام بازار بورس، سطوح مالکیت و سایر نکات قابل توجه) را توضیح دهید. در مورد ساختار سازمان خود توضیح دهید. نموداری تهیه کنید که نشان دهد هریک از افراد به چه کسی باید گزارشات خود را ارائه دهند. در این بخش در مورد توان همکاری روسا، مشاوران و سیاست‌گذاران نیز بحث کنید. در نهایت ساختار قانونی پروژه اقتصادی خود را شرح دهید. (مالکیت فردی، همکاران و شرکا).

اجزای کلیدی
آیا پاسخ کامل است؟
آیا پاسخ روشن است؟
آیا این مورد را در برنامه خود گنجانده‌اید؟
الف. شرکت را چه کسی مدیریت می‌کند؟ب. چه صلاحیتهایی دارید؟پ. چند نفر کارمند خواهید داشت؟ت. آنها چه کارهایی انجام خواهند داد؟ت. چقدر به کارمندان خود خواهید پرداخت و چه مزایایی به آنها خواهید داد؟ث. از چه مشاوران یا متخصصان استفاده خواهید کرد؟ج. از چه شکل قانونی مالکیتی استفاده خواهید کرد؟چ. چه مقرراتی بر شرکت شما تأثیر خواهد گذاشت؟این جزء را ارزیابی کنید:
۵
۴
۳
۲
۱
ضعیف
نسبتاً خوب
خوب
بسیار خوب
عالی
6- مالی: در این بخش سه صورت حساب مالی باید توضیح داده شود: ترازنامه بیلان درآمدی و صورت حساب نقدینگی. این بیلان‌ها معمولاً یک سال را پوشش می‌دهند. توجه داشته باشید که در تهیه نمودارها هرگونه فرضیاتی را که در نظر گرفته‌اید، حتماً ذکر کنید.
مراحلی را که شرکت شما به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد را ذکر کنید و منابع سرمایه‌گذاری (بدهی یا منابع ویژه) را حتماً بیان کنید. در این بخش حتماً بیان کنید که در صورت سرمایه‌گذاری در این شرکت، چه منافعی نصیب سرمایه‌گذار خواهد شد. بخش نهایی که در این بخش باید بیان کنید، تحلیل برابری دخل و خرج است. در این تحلیل باید نشان دهید، که برای پوشش تمام هزینه‌ها، به چه مقدار فروش نیاز دارید.
اگر این بخش را به خوبی انجام دهید، بیلان مالی باید نشان دهنده سودهای مالی واقعی باشد که از برنامه کسب و کار انتظار داشته‌اید. روش‌های استانداردی برای اندازه گیری نتایج واقعی عملکرد شرکت وجود دارد. این روش‌ها، ابزارهای ارزش‌مندی هستند که به شما در مدیریت و کنترل شرکت کمک می‌کنند.
اجزای کلیدی
آیا پاسخ کامل است؟
آیا پاسخ روشن است؟
آیا این مورد را در برنامه خود گنجانده‌اید؟
الف. کل درآمد مورد انتظار شما در سال اول چقدر است؟ درآمد مورد انتظار فصلی در سال بعدی چقدر است؟ب. نقدینگی ماهانه مورد انتظار شما در طول سال اول چقدر است؟پ. آیا خود شما روش پرداختی را مشخص کرده‌اید؟ت. برای دستیابی به سود در مدت سه سال به چه حجم فروشی نیاز دارید؟ث. نقطه برابری دخل و خرج شرکت کجاست؟ج. ارزش خالص، تعهدات و دارایی‌های پیش بینی شده شما چقدر است؟چ. کل نیاز شما به سرمایه‌گذاری چقدر است؟ح. منابع سرمایه‌های شما چیست؟این جزء را ارزیابی کنید:
۵
۴
۳
۲
۱
ضعیف
نسبتاً خوب
خوب
بسیار خوب
عالی
7- خطرات بحرانی: در مورد خطرات احتمالی قبل از اینکه به وقوع بپیوندد توضیح دهید. این خطرات مواردی مانند شکست قیمتها توسط رقبا، تغییرات گسترده ناخواسته در صنعت، افزایش هزینه طراحی و تولید از مقدار تخمین زده شده، عدم دستیابی به پیش بینی فروش، هستند. هدف از این قسمت، شناسایی خطرات و یافتن راه‌‌حل‌های متفاوت است. شما در این بخش باید بتوانید خطرات را پیش بینی کنید و آنها را تحت کنترل خود در آورید.
اجزای کلیدی
آیا پاسخ کامل است؟
آیا پاسخ روشن است؟
آیا این مورد را در برنامه خود گنجانده‌اید؟
الف. چه مشکلات بالقوه ای را شناسایی کرده‌اید؟ب. آیا خطرات را محاسبه کرده‌اید؟پ. چه راه حل‌هایی یافته‌اید؟این جزء را ارزیابی کنید:
۵
۴
۳
۲
۱
ضعیف
نسبتاً خوب
خوب
بسیار خوب
عالی
8- راهبرد محصول: تخمین موفقیت یک پروژه اقتصادی کار سختی است. حسن بازدارنده سرمایه‌دار به وی اجازه نمی‌دهد تا قبل از اطمینان در مورد پروژه به مباحثی مانند موفقیت مدیریت و را**ار محصول بپردازد. کارآفرین باید با آینده‌نگری بتواند، آرزوها را زنده نگه دارد و امنیت پروژه اقتصادی را تضمین کند و فرایند تجارت را نیز تقویت کند. بنابراین تهیه یک برنامه مکتوب برای موفقیت شرکت الزامی است.
اجزای کلیدی
آیا پاسخ کامل است؟
آیا پاسخ روشن است؟
آیا این مورد را در برنامه خود گنجانده‌اید؟
الف. آیا برای انتقال منظم دارایی‌های شرکت در صورت استرداد مالکیت به یک شرکت حقوقی برنامه‌ریزی کرده‌اید؟ب. آیا برای گذار منظم، امکان ادامه راهبرد شرکت وجود دارد؟این جزء را ارزیابی کنید:
۵
۴
۳
۲
۱
ضعیف
نسبتاً خوب
خوب
بسیار خوب
عالی
9- اهداف کوچکتر: این بخش یکی از بخش‌های مهم برنامه کسب و کار است، زیرا در این بخش باید مشخص کنید که چه کارهایی باید انجام شوند تا شما به اهداف خود دست یابید. اهداف کوچکتر و ضرب‌الاجلها باید مشخص شوند. هریک از این اهداف کوچک به سایر اهداف وابسته است و همه اینها با یکدیگر برنامه زمانی را شکل می‌دهند که نشان دهنده چگونگی رسیدن به هدف است.
اجزای کلیدی
آیا پاسخ کامل است؟
آیا پاسخ روشن است؟
آیا این مورد را در برنامه خود گنجانده‌اید؟
الف. اهداف خود را چگونه تنظیم کرده‌اید؟ب. آیا برای هر مرحله از رشد خود ضرب‌الاجلی تعیین کرده‌اید؟این جزء را ارزیابی کنید:
۵
۴
۳
۲
۱
ضعیف
نسبتاً خوب
خوب
بسیار خوب
عالی

10- پیوست:
این بخش شامل اطلاعات پس زمینه‌ای مهم است که در سایر بخش‌ها؛ ذکر شده‌اند. در این بخش می‌توانید سابقه کار اعضای تیم مدیریت نام منابع و مشاوران، نمودارها، مدارک و هر چیز دیگری را ذکر کنید که به برنامه کسب و کار مربوط است. در این بخش می‌توانید فهرست منابع مورد استفاده را نیز ذکر کنید.
اجزای کلیدی
آیا پاسخ کامل است؟
آیا پاسخ روشن است؟
آیا این مورد را در برنامه خود گنجانده‌اید؟
الف. آیا برای بیان واضح تر برنامه کسب و کار هرگونه سند، مدرک، قرارداد یا نموداری را در این بخش بیان کرده‌اید؟ب. آیا از منابع، مشاوران یا منابع فنی نام برده‌اید؟پ. آیا مدارک کمکی دیگری هم وجود دارد؟این جزء را ارزیابی کنید:
۵
۴
۳
۲
۱
ضعیف
نسبتاً خوب
خوب
بسیار خوب
عالی
دستورالعمل‌ها: برای هریک از قسمت‌های برنامه کسب و کار که ارزیابی کرده‌اید، در برگه زیر، دور امتیازی که به خود داده‌اید، خط بکشید و سپس مجموع اعدادی را که دور آنها خط کشیده‌اید، بنویسید:
1- خلاصه اجرایی
۵
۴
۳
۲
۱
2- توضیح شرکت
۵
۴
۳
۲
۱
3- بازاریابی
۵
۴
۳
۲
۱
4- محل
۵
۴
۳
۲
۱
5- مدیریت
۵
۴
۳
۲
۱
6- مالی
۵
۴
۳
۲
۱
7- خطرات بحرانی
۵
۴
۳
۲
۱
8- را**ار محصول
۵
۴
۳
۲
۱
9- اهداف کوچکتر
۵
۴
۳
۲
۱
10- پیوست
۵
۴
۳
۲
۱
جمع کل امتیازها

امتیاز بندی
 • 50 امتیاز (عالی) برنامه کسب و کار ایده آل. قابل اطمینان
 • 49-45 امتیاز (خیلی خوب)
 • 44-40 امتیاز (خوب) بعضی از بخش‌ها باید کمی بهتر شوند.
 • 39-35 امتیاز (بالاتر از متوسط) این برنامه کسب و کار، قسمت‌های خوبی دارد اما قبل از اجرا باید بهبود یابد.
 • 34-30 امتیاز (متوسط) بعضی بخش‌ها کامل هستند، اما سایر بخش‌ها ضعفهایی دارند.
 • 29-20 امتیاز (پایین تر از متوسط) بیشتر بخش‌ها باید بهبود یابند و دقیق‌تر بیان شوند.
 • کمتر از 20 امتیاز (ضعیف) پژوهش‌ها و سندبندی این برنامه کسب و کار باید بسیار بهتر انجام شود.

http://forum.persianadmins.ir/showthread...8%A7%D8%B1
[عکس: <a href=www.Mojsazan.com.gif]" class="mycode_img" />
پاسخ
سپاس شده توسط


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان