رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جزئيات استفاده از معافيت تحصيلي مشمولان
#1
گروه ناجا-کارشناسان سازمان وظيفه عمومي جزئيات استفاده از معافيت تحصيلي مشمولان را اعلام كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس ،کارشناسان سازمان وظيفه عمومي در پرسش و پاسخ با شهروندان به سؤالاتي در ارتباط با استفاده از معافيت تحصيلي پاسخ داده اند كه جزئيات آن را در ذيل مي‌خوانيم.در اين پرسش و پاسخ، كارشناسان سازمان وظيفه عمومي به 28 پرسش پاسخ داده‌اند.

سازمان وظيفه عمومي در آخرين به روز رساني معافيت تحصيلي مشمولان،‌ كه در تاريخ اول شهريور سال 89 انجام شده،‌ به پرسش‌هاي
معافيت تحصيلي مشمولان پاسخ داده است.

* آيا مشمولان غايب مجاز به تحصيل هستند؟
- خير،‌ هيچ مشمول غايبي مجاز به ادامه تحصيل نيست.

* مدت زمان معرفي فارغ التحصيلان دوره كارداني و بالاتر چند ماه است؟
- فارغ‌التحصيلان مقاطع دانشگاهي حداكثر ظرف 6 ماه فرصت دارند با حضور در دفاتر پليس+10 نسبت به تعيين وضعيت مشموليت خود اقدام كنند.

* مدت زمان معرفي دانشجويان انصرافي و اخراجي چند ماه است؟
- دانشجويان اخراجي، انصرافي و ترك تحصيل كرده حداكثر ظرف 4 ماه فرصت دارند با حضور در دفاتر پليس+10 نسبت به تعيين وضعيت مشموليت خود اقدام كنند.

* اعاده به تحصيل دانشجويان انصرافي و اخراجي چگونه است؟
- دانشگاه با اعاده به تحصيل دانشجوي اخراجي هماهنگ باشد.
- اعاده به تحصيل مشروط به شركت مجدد در آزمون ورودي نباشد.
- از تاريخ انصراف يا اخراج بيش از 6 ماه نگذشته باشد.
- درخواست وي براي معافيت‌ها مورد رسيدگي قرار نگرفته باشد.
- اتمام تحصيل منجر به افزايش سقف سنوات تحصيلي نشود.

* نحوه انتقال دانشجويان از دانشگاهي به دانشگاه ديگر چگونه امكان‌پذير است؟
- با رعايت ماده16 آئين نامه اجرائي و توافق دو دانشگاه مبدأ و مقصد.
- انتقال دانشجو مستلزم شركت در آزمون ورودي نباشد.
- رعايت سقف سنوات تحصيلي در دانشگاه اوليه در سقف سنوات دوره تحصيلي.
- ارائه درخواست انتقال دانشجو از دانشگاه مربوطه به سازمان وظيفه عمومي و موافقت اين سازمان براي صدور معافيت تحصيلي

* تحصيل طلاب با داشتن معافيت تحصيلي حوزوي در دانشگاهها چگونه است؟
- با موافقت حوزه، طلاب مجاز به شركت در آزمون و تحصيل در دانشگاه‌ها هستند و تا زماني‌كه معافيت تحصيلي حوزوي اعتبار دارد طلاب مي توانند همزمان در دانشگاه هم تحصيل كنند.

* ادامه تحصيل متعهدين به خدمت در آموزش و پرورش در دانشگاه‌ها چگونه است؟
- با موافقت سازمان مربوطه امكان ادامه تحصيل متعهدين به خدمت در آموزش و پرورش ميسر است. ليكن مدت تحصيلي جزء مدت تعهد محسوب نخواهد شد.

* آيا متعهدين به خدمت پس از استعفا از سازمان مربوطه مجاز به تحصيل در دانشگاه‌ها هستند؟
- در صورت نداشتن غيبت همانند ساير مشمولان با آنان رفتار مي‌شود.

* آيا دانشجويان در حين تحصيل مجاز به درخواست معافيت پزشكي هستند؟
- خير، رسيدگي به معافيت پزشكي فقط هنگام معرفي مشمول براي اعزام به خدمت صورت مي‌گيرد.

* آيا دانشجو در حين تحصيل مجاز به درخواست معافيت كفالت است؟
- بلي، امكان درخواست هر نوع معافيت به جز معافيت پزشكي براي دانشجوي مشمول امكان پذير است.

* آيا دانشجويان اخراجي پس از گذشت 6 ماه مجاز به اعاده تحصيل است؟
- خير، حداكثر فرصت براي اعاده به تحصيل آن هم در صورت واجدالشرايط بودن 6 ماه است.

* تمديد اعزام مشمولان ديپلم فني حرفه‌اي، كار و دانش و پيش دانشگاهي متولدين نيمه دوم هر سال چگونه است؟
- در صورتي‌كه تحصيل اين دسته از مشمولان حضوري و حداكثر در سال اعزام باشد، اعزام آنان تا مهر سال بعد از اعزام قانوني به تعويق مي‌افتد تا امكان شركت مجدد در آزمون دانشگاه برايشان فراهم شود ضمناً‌ اين دسته از مشمولان بايد در فرجه قانوني ذكر شده (حداكثر تا قبل از مهر سال بعد از اعزام قانوني) درخواست اعزام خود را از طريق دفاتر پليس + 10به ثبت برسانند.

* مشمولان تا چه سني مجاز به اخذ مدرك پيش دانشگاهي هستند؟
- اين دسته از مشمولان چنانچه حضوري در حال تحصيل باشند تا 24 سالگي مجاز به تحصيل هستند.

* آيا مشمولان مي‌توانند بدون شركت در آزمون سراسري در دانشگاه‌ها ادامه تحصيل دهند؟
- برابر ماده 35 قانون خدمت وظيفه عمومي، مشمولان ديپلمه غير غايب با داشتن برگ آماده به خدمت يا برگ معافيت موقت از خدمت دوره ضرورت و با شركت در آزمون ورودي يكي از دانشگاهها يا موسسات آموزشي داخل كشور و قبولي در آن مجاز به تحصيل در دانشگاه هستند.

* آيا مشمولان فارغ‌التحصيل مقطع كارداني به بالا در صورت داشتن غيبت مجاز به ادامه تحصيل در مقطع بالاتر هستند؟
- خير اين دسته از افراد مجاز به ادامه تحصيل در مقطع بالاتر نيستند.

* آيا به متعهدين خدمت (شركت ملي نفتكش، كشتيراني و سازمان هواپيمائي) بعد از اخراج معافيت تحصيلي تعلق مي‌گيرد؟
- همانند ساير مشمولان با آنان رفتار مي‌شود.

* آيا مشمولان استخدام شده از طريق پذيرش آزمون در دانشگاه‌هاي نظامي و انتظامي نيروهاي مسلح پس از اخراج از معافيت تحصيلي برخوردار مي‌شوند؟
- خير اين دسته از افراد در صورت اخراج از دوره آموزش مجاز به ادامه تحصيل نيستند.

* شرايط درخواست معافيت تحصيلي جهت مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر در خارج از كشور چيست؟
- مشمول فارغ‌التحصيل مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد باشد.
- مشمول غيبت نداشته باشد.
- دانشجوي اخراجي يا انصرافي نباشد.
- اخذ پذيرش از دانشگاه خارج از كشور.
- تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و درخواست صدور معافيت تحصيلي از سازمان وظيفه عمومي ناجا.
- سپردن وديعه.
- اخذ مجوز از سازمان وظيفه عمومي و صدور معافيت تحصيلي.

* ميزان و نوع وديعه جهت مشمولاني كه قصد تحصيل در خارج از كشور را دارند چگونه است؟
- مبلغ وديعه 15 ميليون تومان است كه به صورت نقدي، ضمانت‌نامه بانكي يا وثيقه ملكي اخذ مي‌شود.

* آيا تحصيل همزمان با خدمت دوره ضرورت در دانشگاه پيام نور مجاز است؟
- خير، منع قانوني دارد.

* آيا تحصيل همزمان در دو دانشگاه مجاز است؟
-خير، مگر دانشجويان نخبه و در چارچوب ضوابط مربوط به تحصيل نخبگان.

* شرايط ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي رشته هاي پزشكي و دامپزشكي و دندانپزشكي چگونه است؟
- ادامه تحصيل در مقطع دكتراي تخصصي رشته‌هاي پزشكي و دامپزشكي و دندان‌پزشكي صرفاً با تاييد ستاد كل و با عضويت در هيئت علمي امكان‌پذير است.

* معافيت تحصيلي چند بار در هر مقطع تحصيلي به مشمول تعلق مي‌گيرد؟
- معافيت تحصيلي به مشمول در هر مقطع صرفاً يكبار تعلق مي‌گيرد.

* به مشمولاني كه به طور غير مجاز از كشور خارج مي شوند آيا معافيت تحصيلي تعلق مي‌گيرد؟
- خير، معافيت تحصيلي صرفاً براي مشمولاني كه به طريق قانوني از كشور خارج مي‌شوند تعلق مي‌گيرد.

* به مشمولاني كه در خارج از كشور از معافيت تحصيلي برخوردارند پس از اخراج يا فراغت يا ترك تحصيل طي چه مدت بايستي خود را به سازمان وظيفه عمومي معرفي كنند؟
- اين افراد حداكثر تا يك سال فرصت دارند خود را به سازمان وظيفه عمومي معرفي كنند.

* طلاب حوزه علميه پس از اخراج يا انصراف چه مدت مهلت معرفي به وظيفه عمومي را دارند؟
- چهار ماه براي معرفي خود فرصت دارند.

* مشمولان حوزه علميه حداكثر تا چه سني بايستي دوره مقدمات را به اتمام برسانند؟
- حداكثر تا 24 سالگي مجاز به تحصيل در دوره مقدمات هستند.

* آيا دانشجويان انصرافي و اخراجي مجاز به شركت مجدد در آزمون دانشگاه‌ها و ادامه تحصيل هستند؟
- چنانچه دانشجو تا قبل از اتمام سال اعزام،‌ از ادامه تحصيل انصراف دهد يا از دانشگاه اخراج شود، به شرط عدم ورود به غيبت، منعي براي شروع مجدد به تحصيل ندارند.

منبع
[عکس: <a href=www.Mojsazan.com.gif]" class="mycode_img" />
پاسخ
سپاس شده توسط


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  معاینه اولیه مشمولان-خواهش کمکم کنید خیلی واجبه oyama 0 3,747 02-22-2014, 10:15 PM
آخرین ارسال: oyama
  توقف كسرخدمت هاي جبهه، جانبازي و مدرك تحصيلي براي مشمولان از سال 91 مهرداد عباسی 0 3,506 04-11-2012, 02:47 PM
آخرین ارسال: مهرداد عباسی
  توقف اجراي معافيت سه برادري از سال 91 مهرداد عباسی 0 3,560 04-11-2012, 02:44 PM
آخرین ارسال: مهرداد عباسی
  مدت كسر خدمت مشمولان وظيفه عمومي قبل از اعزام به خدمت محاسبه مي‌شود مهرداد عباسی 2 7,939 01-15-2012, 06:00 PM
آخرین ارسال: مهدی ابراهیمی
  آغاز صدور کارت هوشمند معافيت سربازي مهرداد عباسی 0 4,775 09-12-2010, 01:59 PM
آخرین ارسال: مهرداد عباسی
  محدودیت 6 ماهه معافیت تحصیلی مشمولان وظیفه حذف شد مهرداد عباسی 0 4,434 09-12-2010, 01:23 PM
آخرین ارسال: مهرداد عباسی
  هيچگونه افزايش معافيت نخواهيم داشت مهرداد عباسی 0 3,878 09-12-2010, 01:14 PM
آخرین ارسال: مهرداد عباسی
  شرايط دريافت مجوز خروج از کشور براي مشمولان مهرداد عباسی 0 4,257 09-12-2010, 12:47 PM
آخرین ارسال: مهرداد عباسی
  هشدار به مشمولان مهرداد عباسی 0 3,722 09-12-2010, 12:44 PM
آخرین ارسال: مهرداد عباسی
  مشمولان غايب چه كساني هستند ؟ مهرداد عباسی 0 3,577 09-12-2010, 03:00 AM
آخرین ارسال: مهرداد عباسی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان